VIP   TRAILS   ISRAEL
מועדון ריצות שטח , מרתונים וריצות ארוכות

| | הרשמה למועדון | | מסביב המסלולים | | מסלולי שטח | | פרטים למסלול השבועי | | אודות
VipTrailsIsrael
מסביב תל חדיד, 11 ק"מ
.
. .
תאריך: יום שישי 06.12.2019
מפגש: 05:50
יציאה: 05:55 , יוצאים בדיוק בזמן
מפגש: מבואת מצפה מודיעין – מכביש 443 ניכנס ליער בן שמן בכניסה הראשית, מצפה מודיעין. בצומת הראשון נפנה ימינה, נעבור מתחת לכביש 443 ונחנה במגרש ה"חנה וסע" מימין. מעבר לצומת הדרכים הגדול שנראה מולנו לפני הכניסה לחניה, נמצא שלט המבואה לסינגל, אשלח מיקום
קפצה מכוניות מסלול מעגלי
מרחק: 11 ק"מ
קצב ריצה: בין 5:30 ל 7:00 דקות לק"מ
טיפוס מצטבר: 179
דרגה קושי : בינוני
יש לקחת ליטר ליטר מים בזמן הריצה
הריצה הינה על אחריות הרץ בלבד, זה ריצה חברתי בין חברים
בסיום הריצה, נבצע פריסה, כל אחד יכול להביא מה שנוח לו
פרטים נוספים, מקומות במסלול וקבצי ניווט בדף פייסבוק
אם רגילים למרחקים כאלה והקצב מתאים, מוזמנים להצטרף
אישור השתתפות רק באישור שלי
לשים לב, ריצה בשטח מסוכנת
אינני מוביל ריצות-טיול, אני רץ להנאתי בלבד
לריצה זאת אין אחראי אדם מלבדכם, רוצו בזהירות ושמרו על עצמכם
עם הצטרפותכם הנכם מצהירים על אחריותכם המלאה והמוחלטת על עצמכם, גופכם ורכושכם
רצים המצטרפים לריצה זו מביעים הסכמתם לכתוב ומצהירים שבמקרה של פגיעה או סיבה אחרת לא ייתבעו אותי או כל משתתף אחר
הריצה הינה על אחריות הרץ בלבד, אין רכב חילוץ, אין ביטוח, אין עזרה ראשונה , זה ריצה בין חברים