VIPTRAILSISRAEL
מועדון ריצות שטח , מרתונים וריצות ארוכות

| | ריצות ספונטניות | | מסביב המסלולים | | מאגר מסלולי שטח | | לוז הקרוב | | מסלול השבועי | | פרטי הקבוצה | | אודות המוביל


מרכז
סרט קובץ ניווט תמונות סיכום מסלול פרטי המסלול עליות מצטברות מרחק שם מסלול
20 15 נחל אלכסנדר
75 12 יקום-שפיים
183 14 יקום-שפיים
167 18 ייקום-חוף הצוק
196 18 יקום-שמורת השרון ושמורת יקום
166 19 שמורת השרון ,שמורת אודים וחופי ים התיכון
166 13 שמורת השרון וחופי ים התיכון
166 13 שמורת השרון וחופי ים התיכון
166 21 תל אביב-יקום
244 26 הרצליה--געש-נתניה
34 19 הירקון המזרחי
116 29 הירקון המזרחי
141 15 נחל שילה, שמורת ומגדל צדק
80 12 תל אביב בקטנה
141 20 תל אביב בקטנה, לפני חג פסח
163 18 תל אביב, המקומות הכי חמים בלילה
164 22 בוקר טוב תל אביב
164 12 בוקר טוב תל אביב, טיילת הצפונית
163 21 חצי מרתון תל אביב בגישה אחרת
63 15 חזרה לתל אביב אחרי ההסגר
78 15 בוקר טוב פלונטין
78 15 בוקר טוב תל אביב בגישה אחרת, להרגיש תיירים 1,
47 11 בוקר טוב תל אביב בגישה אחרת, להרגיש תיירים 2
30 10 2021 תל אביב בחג המולד
44 9 2022 תל אביב בחג המולד
50 17 לאורן ירקון המזרחי
50 10 מסביב שמורת חוף פלמחים
50 10 בוקר טוב פלמחים
10 10 1 בוקר טוב פלמחים
42 10 2 בוקר טוב פלמחים
30 10 3 בוקר טוב פלמחים
42 11 מסביב שמורת פלמחים
56 17 מסביב כפר הנגיד
40 10 מסביב שמורת איריס ארגמן ונבי רובין
43 12 מסביב שמורת איריס ארגמן
112 10 סובב גבעות מרר 1
112 10 סובב גבעות מרר 2
120 10 סובב גבעות מרר 3
66 16 סביב מזכרת בתיה
26 7 שמורה מעיינות גביתון
78 10 מחוף ראשון לציון למרכז פרס לשלום
10 10 בשדות באר טוביה, פריחה נוריות