VIPTRAILSISRAEL
מועדון ריצות שטח , מרתונים וריצות ארוכות

| | ריצות ספונטניות | | מסביב המסלולים | | מאגר מסלולי שטח | | לוז הקרוב | | מסלול השבועי | | פרטי הקבוצה | | אודות המוביל


כנרת
סרט קובץ ניווט תמונות סיכום מסלול פרטי המסלול עליות מצטברות מרחק שם מסלול
141 66 בעקבות שביל הכנרת , ריצה באור הכוכבים
141 65 בעקבות שביל הכנרת , ריצה באור יום
194 12 מיער שוויץ לאתר ירדנית
612 14 גנוסר-ארבל- טבריה
367 15 בעקבות נחל תבור
122 10 בעקבות נחל תבור
שביל ישו
541 25 מנצרת לצומת גולני
102 16 מבית עלמין קיבוץ לביא לגנוסר