VIPTRAILSISRAEL
מועדון ריצות שטח , מרתונים וריצות ארוכות

| | ריצות ספונטניות | | מסביב המסלולים | | מאגר מסלולי שטח | | לוז הקרוב | | מסלול השבועי | | פרטי הקבוצה | | אודות המוביל


מטה יהודה והרי ירושלים
סרט קובץ ניווט תמונות סיכום מסלול פרטי המסלול עליות מצטברות מרחק שם מסלול
378 30 בעקבות המרתון
247 22 יער צרעה- טל שחר
179 11 1 מסביב גבעת הרקפות
179 11 2 מסביב גבעת הרקפות
93 8 3 מסביב גבעת הרקפות
129 11 מסביב גבעת הרקפות ותחנת הרכבת הישנה
70 10 סובב טל שחר1 , כרמים וחמניות
78 10 סובב טל שחר2 , כרמים וחמניות
46 10 1 סובב טל שחר
46 10 2 סובב טל שחר
97 12 סובב טל שחר3 , בעקבות יין וגבינות, 12 ק"מ
67 16 סובב טל שחר,לקראת השקיעה
49 13 סובב טל שחר,בזריחה
490 22 יער צרעה-מצפה הראל
272 12 יער צרעה-דרך הפסלים
610 26 נחשון, דרך בורמה
431 19 לטרון, דרך בורמה
395 16 דרך בורמה באור הכוכבים
201 10 דרך בורמה באור הדמדומים
369 17 לטרון, דרך בורמה
279 10 דרך בורמה
228 10 סובב כרמי לטרון, 10 ק"מ
129 10 סובב כרמי לטרון בסתיו, 10 ק"מ
220 16 מסביב מנזר לטרון, יער אשתאול
77 10 השקדיה בשיא הפריחה, לטרון
220 15 בעקבות לוחמי הפלמ"ח, דרך בורמה
227 9 מסביב נווה שלום
286 13 מסביב עין כרם ומעיינות
432 15 מסביב עין כרם ומעיינות
341 11 עין כרם ,סינגל הר הרצל-נחל עין כרם
388 14 עין כרם ,סינגל הר הרצל-נחל עין כרם
407 9 סובב שביל המעיינות
638 14 שביל המעיינות
701 14 שביל המעיינות הקצר ביותר
401 14 שלושה מעיינות בבוקר אחד
501 14 שלושה מעיינות בבוקר אחד
491 13 שמונה מעיינות בבוקר אחד
1185 25 שביל המעיינות
653 30 שביל המעיינות ארון
494 18 מסביב מעיינות
336 15 עין לבן ועין איתמר דרך מנהרה הכרם
319 16 מרכבות לטרון- תל גזר- יער המגינים
170 10 1 מסביב כרמי יוסף, תל גזר, עין ורד
170 10 2 מסביב כרמי יוסף, תל גזר, עין ורד
170 11 3 מסביב כרמי יוסף, תל גזר, עין ורד
127 10 מסביב כרמי יוסף בלי תל גזר, עין ורד
332 32 מבית שמש לירושלים
283 24 1 בעקבות היין
274 16 בעקבות היין 2
393 15 בעקבות היין 3
180 12 בעקבות היין 4
280 16 בעקבות היין 5
556 20 סביב זנוח ובר בהר
489 23 סביב בר בהר, נחל רפאים, נחל קטלב
300 8 זנוח-נחל המערה
246 11 מסביב עין קובי, 11 ק"מ
449 18 סינגלים עדולם וקינה
350 13 סינגל עדולם-גבעת התורמוסים
339 13 בעקבות התורמוסים
323 12 בעקבות חורבת קייאפה ותורמוסים בעמק האלה
286 17 מסביב חורבות עדולם
302 12 בעקבות תורמוסים וחורבת עדולם
455 21 חצי מרתון מסביב עדולם
220 14 סינגל זכריה
301 18 פסיפס בחירבת זכריה ומערות קולומברים
674 22 סובב כסלון,רכס דרומי-נחל כסלון
306 15 סובב כסלון,רכס צפוני-נחל כסלון
860 25 נוף דרומי-סינגל כרמילה-דרך הג'יפים
545 28 בית מאיר-סנגיל עין ראפה בלי להיכנס לכפר- רכס הדרומי
600 21 בית מאיר-רכס הדרומי-רכס הצפוני
587 23 צובה-רכס הצפוני -עיינות בקר-רכס הדרומי-עין לימון
354 12 מסביב צובה
327 11 צובה-סנגיל עין ראפה בלי להיכנס לכפר
383 12 צובה-סנגיל עין ראפה בלי להיכנס לכפר
274 15 סינגל עין רפאה עם ביקור בכפר
483 18 צובה-נחל שורק-הר פיתולים
326 21 לטרון-משמר איילון- תל גזר- יער המגינים
395 16 דרך דיפנבייקר-נחל אילן
284 10 דרך דיפנבייקר-נחל אילן קצר
320 13 דרך דיפנבייקר-נחל אילן בגישה אחרת
489 12 דרך דיפנבייקר-נחל אילן
599 21 הר הרוח, נחל יתלה, נחל כפירה ועין כפירה
556 18 נחל יתלה ,נווה אילן , הר הרוח
309 14 נחל יתלה ,נווה אילן , נטף
442 14 מסביב יער נווה אילן
320 19 פארק קנדה
376 15 פארק קנדה,סינגלים ושביל המעיינות
302 11 פארק קנדה בגישה אחרת
353 15 פארק קנדה,שביל אדום
1071 34 לטרון-דרך הג'פים-רכס הצפוני-נחל אילן-פארק קנדה
272 10 פארק קנדה
272 8 פארק קנדה בגישה חלומית
252 11 פארק קנדה שבילים רחבים וסינגלים,אדום ושחור
283 11 פארק קנדה שבילים רחבים וסינגלים הגורל השביעי, סימון שחור
275 10 פארק קנדה סינגלים הגורל השביעי
253 10 מסביב בית הקשתות בגישה חלומית
157 10 מסביב בית הקשתות 1 ,כלניות, רקפות שקדיות וטבילה
162 10 מסביב בית הקשתות 2, כלניות, רקפות שקדיות וטבילה
209 10 1 מסביב כרמי עמק איילון
132 10 2 מסביב כרמי עמק איילון
261 11 עמק איילון,גבעת הברושים
196 10 גבעות הדרומיות של מודיעין
196 9 סביב זולות של גבעות מודיעין
194 13 מסביב כרמי מבוא חורון
150 11 בזריחה, מסביב עמק איילון , 11 ק"מ
144 10 בבוקר אחד, פארק קנדה, עמק איילון וטבילה בבריכה מחר,
198 12 חוצה עמק איילון , 12 ק"מ
684 32 לטרון- דרך הגיפים -רכס הצפוני-נחל אילן- שער הגיא
319 16 מרכבות לטרון- תל גזר- יער המגינים
555 17 צובה- ירושלים
385 24 צובה- ירושלים
704 18 2016 עלייה לירושלם בסוכות
700 21 2017 עלייה לירושלם בסוכות
616 21 2018 עלייה לירושלם בסוכות
573 20 2019 עלייה לירושלם בסוכות
10 4 2021 עלייה לירושלם, סיור בערב בסוכות
589 16 2021 עלייה לירושלם בסוכות
7 עלייה לירושלים ראש השנה 2022
8 עלייה לירושלים ראש השנה 2023
700 21 מסביב הסטף
280 13 סובב הסטף ועלייה להר איתן
366 16 תצפיות מסביב הר איתן, הר חרת ותל צובה
315 11 מסביב הר חרת ונחל חלילים
250 12 מאגר בית זית, נחל חלילים, עמק הארזים
442 20 מסביב עין כרם
1425 45 מירושלים ללטרון
1425 40 אולטרה -מירושלים ללטרון
161 11 סינגל תל חדיד
134 8 תל חדיד, שבילים רחבים וסינגל
166 10 בעקבות הרקפות 2023 , יער בן שמן
162 10 בוקר טוב יער בן שמן, שבילים רחבים
149 11 בוקר טוב יער בן שמן, שבילים רחבים
183 10 בוקר טוב יער בן שמן, שבילים רחבים
204 15 1 סובב יער בן שמן
240 15 2 סובב יער בן שמן
217 13 יער בן שמן, סינגל הרצל ,שבילים רחבים וסנגל ענבה
208 12 יער בן שמן ,שבילים רחבים וסנגל ענבה
194 10 ערב יום כיפור, סובב יער בן שמן
179 11 סינגל תל חדיד ושבילים לבנים
221 10 סינגל הרצל ושבילים רחבים
167 13 סינגל ענבה ושבילים רחבים
225 13 בעקבות הרקפות ,סינבל ענבה
386 17 ארץ המכבים
212 18 ארץ המכבים ,סינגל הרצל ומערות הנזירים
333 20 קברות המכבים
144 10 קברות המכבים
238 15 בוקר טוב יער בן שמן, שבילים רחבים
167 10 יער בן שמן, שבילים רחבים וסינגל הרצל
230 8 יער בן שמן, רקפות, קטיפה פטריות וליקוט
219 18 תל שחר , הטוסקנה של האזור
72 12 חולדה , הטוסקנה של האזור
277 18 סביב יערות חולדה ומגינים
91 10 סובב כרמי ברקן
81 10 סובב מאגר חולדה וכרמי ברקן
91 10 סובב כרמי ברקן
81 10 סובב מאגר חולדה וכרמי ברקן
124 10 סובב משמר דוד, 10 ק"מ
248 15 מסביב כרמי ברקן, תל גזר ועין ורד
170 10 1 מסביב כרמי יוסף
148 10 2 מסביב כרמי יוסף
181 11 מסביב כרמי מנזר לטרון
242 11 1 מסביב יער אשתואל
192 11 2 מסביב יער אשתואל
180 11 מסביב כפר בן נון
257 14 סינגל חרובית-תל צפית
167 11 סינגל חרובית קצר
260 15 חרובית תל צפית
167 11 סינגל חרובית קצר
163 13 חוגגים 6 שנים למועדון, יער חרובית