VIP   TRAILS   ISRAEL
מועדון ריצות שטח , מרתונים וריצות ארוכות

| | ריצות ספונטניות | | מסביב המסלולים | | מאגר מסלולי שטח | | לוז הקרוב | | מסלול השבועי | | פרטי הקבוצה | | אודות המוביל


הרי ירושלים
סרט קובץ ניווט תמונות סיכום מסלול פרטי המסלול עליות מצטברות מרחק שם מסלול
378 30 בעקבות המרתון
247 22 יער צרעה- טל שחר
179 11 מסביב גבעת הרקפות
490 22 יער צרעה-מצפה הראל
272 12 יער צרעה-דרך הפסלים
610 26 נחשון, דרך בורמה
431 19 לטרון, דרך בורמה
395 16 דרך בורמה באור הכוכבים
369 17 לטרון, דרך בורמה
286 13 מסביב עין כרם ומעיינות
432 15 מסביב עין כרם, הסטף ומעיינות
341 11 עין כרם ,סינגל הר הרצל-נחל עין כרם
388 14 עין כרם ,סינגל הר הרצל-נחל עין כרם
464 16 שביל המעיינות הקצר
701 14 שביל המעיינות הקצר ביותר
401 14 שלושה מעיינות בבוקר אחד
1185 25 שביל המעיינות
653 30 שביל המעיינות ארון
384 16 המשך שביל המעיינות
494 18 מסביב מעיינות
319 16 מרכבות לטרון- תל גזר- יער המגינים
170 10 מסביב כרמי יוסף, תל גזר, עין ורד
1332 32 מבית שמש לירושלים
283 24 1 בעקבות היין
274 16 בעקבות היין 2
393 15 בעקבות היין 3
180 12 בעקבות היין 4
556 20 סביב זנוח ובר בהר
489 23 סביב בר בהר, נחל רפאים, נחל קטלב
300 8 זנוח-נחל המערה
246 11 מסביב עין קובי, 11 ק"מ
449 18 סינגלים עדולם וקינה
350 13 סינגל עדולם-גבעת התורמוסים
286 17 מסביב חורבות עדולם
220 14 סינגל זכריה
301 18 פסיפס בחירבת זכריה ומערות קולומברים
478 22 סובב כסלון,רכס דרומי-נחל כסלון
306 15 סובב כסלון,רכס צפוני-נחל כסלון
860 25 נוף דרומי-סינגל כרמילה-דרך הג'יפים
545 28 בית מאיר-סנגיל עין ראפה בלי להיכנס לכפר- רכס הדרומי
600 21 בית מאיר-רכס הדרומי-רכס הצפוני
587 23 צובה-רכס הצפוני -עיינות בקר-רכס הדרומי-עין לימון
354 12 מסביב צובה
327 11 צובה-סנגיל עין ראפה בלי להיכנס לכפר
383 12 צובה-סנגיל עין ראפה בלי להיכנס לכפר
274 15 סינגל עין רפאה עם ביקור בכפר
483 18 צובה-נחל שורק-הר פיתולים
326 21 לטרון-משמר איילון- תל גזר- יער המגינים
395 16 משלטים
284 10 משלטים קצר
599 21 הר הרוח, נחל יתלה, נחל כפירה ועין כפירה
556 18 נחל יתלה ,נווה אילן , הר הרוח
309 14 נחל יתלה ,נווה אילן , נטף
702 14 מסביב יער נווה אילן
443 17 פארק קנדה
376 15 פארק קנדה,סינגלים ושביל המעיינות
302 11 פארק קנדה בגישה אחרת
353 15 פארק קנדה,שביל אדום
1071 34 לטרון-דרך הג'פים-רכס הצפוני-נחל אילן-פארק קנדה
272 10 פארק קנדה
261 11 עמק איילון,גבעת הברושים
196 10 גבעות הדרומיות של מודיעין
684 32 לטרון- דרך הגיפים -רכס הצפוני-נחל אילן- שער הגיא
319 16 מרכבות לטרון- תל גזר- יער המגינים
555 17 צובה- ירושלים
385 24 צובה- ירושלים
704 18 2016 עלייה לירושלם בסוכות
700 21 2017 עלייה לירושלם בסוכות
616 21 2018 עלייה לירושלם בסוכות
573 20 2019 עלייה לירושלם בסוכות
700 21 מסביב הסטף
280 13 סובב הסטף ועלייה להר איתן
366 16 תצפיות מסביב הר איתן, הר חרת ותל צובה
315 11 מסביב הר חרת ונחל חלילים
442 20 מסביב עין כרם
1433 70 מירושלים ללטרון
566 44 אולטרה -מירושלים ללטרון
161 11 סינגל תל חדיד
179 11 סינגל תל חדיד ושבילים לבנים
386 17 ארץ המכבים
212 18 ארץ המכבים ,סינגל הרצל ומערות הנזירים
333 20 קברות המכבים
261 18 תל שחר , הטוסקנה של האזור
277 18 סביב יערות חולדה ומגינים
248 15 מסביב כרמי ברקן, תל גזר ועין ורד
170 10 1 מסביב כרמי יוסף
148 10 2 מסביב כרמי יוסף
181 11 מסביב כרמי מנזר לטרון
242 11 1 מסביב יער אשתואל
192 11 2 מסביב יער אשתואל
180 11 מסביב כפר בן נון
257 14 סינגל חרובית-תל צפית
167 11 סינגל חרובית קצר
260 15 חרובית תל צפית
167 11 סינגל חרובית קצר