VIPTRAILSISRAEL
מועדון ריצות שטח , מרתונים וריצות ארוכות

| | ריצות ספונטניות | | מסביב המסלולים | | מאגר מסלולי שטח | | לוז הקרוב | | מסלול השבועי | | פרטי הקבוצה | | אודות המוביל


תקופת המלחמה חרבות ברזל
קובץ ניווט תמונות סיכום מסלול פרטי המסלול עליות מצטברות מרחק שם מסלול
168 15 1 תל אביב
11 10 2 תל אביב
56 30 מראשון לציון לנמל תל אביב
10 פארק לאומי רמת גן
76 12 1 גבעות מרר
126 11 2 גבעות מרר
77 10 3 גבעות מרר
12 סובב רחובות
105 12 סובב כרמי ברקן
59 11 סובב כרמי טל שחר
82 11 1 סובב כרמי טל שחר וכרמי צלפון
82 11 2 סובב כרמי טל שחר וכרמי צלפון
75 11 סובב כרמי טל שחר אחרי הגשם
9 14 פארק הירקון
225 12 סובב כרמי לטרון
71 10 1 סובב משמר דוד
123 12 2 סובב משמר דוד
116 12 3 סובב משמר דוד
112 11 4 סובב משמר דוד
190 10 יער בן שמן, שבילים רחבים וקצת סינגלים
127 10 יער בן שמן, שבילים רחבים
133 11 סלט יער בן שמן
86 5 בעקבות הרקפות וכלניות 2024, יער בן שמן
101 7 יער בן שמן, שבילים סודיים, קצת סינגל הרצל, קצת סינגל ענבה
327 11 פארק קנדה סימון אדום וירידה דרך כביש העוקף
305 11 סביב מצפה הארל
208 13 חוצה יער אשתאול
324 14 חורבת קייאפה וחוצה עמק האלה
282 16 רכס כרמילה הצפוני ונחל כסלון
164 10 סובב תל גזר
196 11 יער המלאכים , גן עדן של כלניות ושקדיות