VIP   TRAILS   ISRAEL
| | ריצות ספונטניות | | מסביב המסלולים | | מאגר מסלולי שטח | | לוז הקרוב | | מסלול השבועי | | פרטי הקבוצה | | אודות המוביל

שביל המעיינות , 11 ק"מ
-
מפגש: אבן ספיר, מגיעים לשער, עושים פרסה וחוזרים בעליה, אחרי ק"מ , יש חנייה גדולה בעיקול של הכביש בצד ימין
דרגה קושי : בינוני
טיפוס מצטבר: 213
נקודות מים בדרך :חורבת סעדים
מסלול מעגלי
.
מקומות במסלול
אבן ספיר
את המושב הקימו יהודים מתימן ב-1950. במשך השנים עזבו התימנים ובמקומם הגיעו עולים מכורדיסטן, בהמשך הצטרפו אליהם עולים ממרוקו ואחר כך קבוצה קטנה מהונגריה. בקצהו הצפוני עומד מנזר יוחנן במדבר
blank
עין שריג
גודל הבריכה- בערך 4 מ' על 2 מ' בעומק 70 ס"מ
blank
עין תמר
המעיין נובע מתוך גומה לתוך בריכה ריבועית שיסודותיה נבנו בתקופה הביזנטית
blank
עין עוזי
המעיין יפיפה עם מים נקיים
blank
חורבת סעדים
חורשה ובה עצי חרוב ואלון גדולים ועתיקים, שרידי מבנים מהתקופה הביזנטית הכוללים כנראה מנזר קטן וחווה, בית בד, ושרידי מסגד לזכרו של שיח אחמד. פירוש שמה הערבי של החורבה "חירבת אל סעידה" הוא "חורבת המאושרת" לציון המרפא לעקרות שנקשר לשמו של שייח אחמד הקבור במקום, או "החורבה הגבוהה" בשל גובהה מעל האיזור. בעבר הייתה במקום כתובת המנציחה מנזרד ביזנטי, אך היא הושחתה
blank
עין שלמון
המעיין הקטן משני המעיינות של החווה הביזנטית בחורבת סעדים. לא נראה כמעין, הסיתות החיצוני של הפתח דומה לזה שהיה נהוג במערות קבורה. הדרכת הגעה מדויקת: רד בשביל ישראל , 10 מטר לפני הדרך יש ברוש משמאל, פנה ימינה ולך לאורך הטרסה כשאתה סופר 5 אורנים. הפתח מצד ימין במדויק. המעיין יבש לפני כמה שנים וניתן לזחול לנקבה הלחה שלו, שאורכה 6מ', הנמצאת מצפון מערב לנקודה שבה שביל ישראל מתחבר מלמעלה לשביל העפר, טרסה אחת מעל לדרך העפר