VIP   TRAILS   ISRAEL
מועדון ריצות שטח , מרתונים וריצות ארוכות

| | ריצות ספונטניות | | מסביב המסלולים | | מאגר מסלולי שטח | | לוז הקרוב | | מסלול השבועי | | פרטי הקבוצה | | אודות המוביל

פארק קנדה בגישה חלומית, 8 ק"מ
-
מקום מפגש: בית הקשתות, פארק קנדה
דרגה קושי : קל
טיפוס מצטבר: 272
נקודות מים בדרך : אין
מסלול מעגלי
.
תיאור המסלול
סינגל בנופים מהממים עם פריחה מדהימה
-
מקומות במסלול
-
מאגר מסילת ציון
המאגר 800,000 מ"ק והוא מנקז את מי הקולחין של מט"ש איילון להשקיית השדות באזור עמק איילון ובקעת לטרון
blank
בית הקשתות
בית הקשתות הינו חלק ממערכת מים רומית, מתקן המים כאן הינו אולם קטן, הנשען על חמש קשתות המבנה מתוארך למאה השלישית לספירה
blank