VIP   TRAILS   ISRAEL
מועדון ריצות שטח , מרתונים וריצות ארוכות

| | ריצות ספונטניות | | מסביב המסלולים | | מאגר מסלולי שטח | | לוז הקרוב | | מסלול השבועי | | פרטי הקבוצה | | אודות המוביל

דרך בורמה בקטנה, 10 ק"מ
-
מפגש: תחנה דלק לטרון, חנייה מספר 9
דרגה קושי : בינוני
טיפוס מצטבר: 231
נקודות מים בדרך :אין
מסלול מעגלי
.
מקומות במסלול
דרך בורמה
סיפור המצור על ירושלים ופריצת הדרך אליה הוא אחד הסיפורים המרתקים והמרגשים של מלחמת העצמאות. מסלול "דרך בורמה" - הדרך שעקפה את העמדות של הלגיון הירדני בין לטרון ושער הגיא, שהיה נתון בשליטת אש ערבית בימי המבחן של מלחמת העצמאות - הוא מסלול ריצה נהדר לא ברור מי מצא את קטע המעבר שדרכו תיסלל לימים דרך בורמה, הגרסה הרווחת מספרת על שלושה לוחמי הגדוד השישי של חטיבת פלמ"ח-הראל, אריה טפר, יאיר מונדלק ושלמה בן שלום ששהו בקיבוץ קריית ענבים והיו חייבים לרדת לשפלה. בליל ה-21 במאי הם ניווטו בדרך מסאריס (שורש) ועד חולדה, הם עשו זאת ברגל ובחשיכה וכך לא התגלו על ידי שוכני הכפרים שבדרך (כלומר בית ג'יז ובית סוסין כיוון שבית מחסיר ודיר מוחיסין, כבר נכבשו במבצעים קודמים). על פי גרסה אחרת, הדרך התגלתה בידי משה (מוסה) אשד ושני לוחמים שיצאו עמו בליל ה-28 במאי. משה אשד, אשר היה מומחה לג'יפים, זיהה שזאת דרך שבה יכולים לעבור ג'יפים בדרך לירושלים והוא מיהר לדווח על כך למפקדה
blank