VIPTRAILSISRAEL
מועדון ריצות שטח , מרתונים וריצות ארוכות

| | ריצות ספונטניות | | מסביב המסלולים | | מאגר מסלולי שטח | | לוז הקרוב | | מסלול השבועי | | פרטי הקבוצה | | אודות המוביל

הכול אפשרי, עם הדרכה נכונה, השמיים הם הגבול

הקבוצה מורכבת מחברים שסיימו מרתונים ואולטרה מרתונים
רצים כדי לגלות את שבילי הארץ מהצפון לדרום
הריצות כוללות עצירות להדרכות
לא ממהרים לשום מקום
מרחק הריצות בין 15 ק"מ ל 50 ק"מ
קצב ריצה בין 05:30 ל 07:00
בסיום כל ריצה, מתבצעת פריסה, כל אחד מביא מה שנוח לו
ההשתתפות בריצות וחברות במועדון ללא תשלום
הצטרפות למועדון היא רק בשיטה, חבר מביא חבר
אישור השתתפות בריצות רק באישור של המוביל, יש לשלוח לו הודעה
פרסום הריצות מתבצע באתר זה ובדף פס בוק של המוביל
רצים המצטרפים למועדון זו מביעים הסכמתם ומצהירים שבמקרה של פגיעה או סיבה אחרת לא ייתבעו את המוביל או כל משתתף אחר
הריצות הינה על אחריות הרץ בלבד, אין רכב חילוץ, אין ביטוח, אין עזרה ראשונה , זה ריצה בין חברים
viptrailsisrael@gmail.com