VIP   TRAILS   ISRAEL
מועדון ריצות שטח , מרתונים וריצות ארוכות

| | ריצות ספונטניות | | מסביב המסלולים | | מאגר מסלולי שטח | | לוז הקרוב | | מסלול השבועי | | פרטי הקבוצה | | אודות המוביל

קפיצה קטנה לשלג בגוש עציון
-
מקום מפגש: ראש צורים, גוש עציון
טיול ברכבים
מקומות במסלול
גוש עציון
הוא קבוצת יישובים יהודיים מדרום לירושלים, בין בית לחם לחברון. ניסיונות ההתיישבות היהודית באזור החלו ב-1927. ארבעה קיבוצים שהוקמו בגוש בשנים 1943–1947 נחרבו במהלך הקרב על גוש עציון במלחמת העצמאות. לאחר מלחמת ששת הימים חודשה ההתיישבות היהודית בגוש עציון, וכיום מתגוררים בו כ-105,000 אזרחים ישראלים (רובם בביתר עילית). יישובי הגוש, למעט ביתר עילית ואפרת, משתייכים למועצה אזורית גוש עציון
blank
ראש צורים
הוא התנחלות וקיבוץ בגוש עציון המשתייך לתנועת הקיבוץ הדתי
blank
האלון הבודד
הוא עץ אלון, ממין אלון מצוי, העומד במרכז גוש עציון קרוב ליישוב אלון שבות שגילו מוערך בלמעלה מ-700 שנה. לפני מלחמת העצמאות היה על יד העץ צומת דרכים של יישובי גוש עציון. במלחמת העצמאות כבש הלגיון הירדני את יהודה ושומרון והחריב את יישובי הגוש. חלק מהמגינים נפלו בקרב, וכ-130 מהם נטבחו לאחר שנישבוה
blank