VIP   TRAILS   ISRAEL
מועדון ריצות שטח , מרתונים וריצות ארוכות

| | ריצות ספונטניות | | מסביב המסלולים | | מאגר מסלולי שטח | | לוז הקרוב | | מסלול השבועי | | פרטי הקבוצה | | אודות המוביל

סיכום מארח בסוכה 2018
אין יותר נפלא מלסיים את החודש במסלול הבית עם חברים מדהימים, לכן ניסיתי לבנות מסלול קצר וחוויתי לאירוע. ריצה בשדות הקיבוץ כאשר רוב התוצרת החקלאי כבר קוצרה ורק כמה דונמים של כותנה מחכים את תורם, זה נותן הרגשה של מישור אי-סופי עם פרחים לבנים המשתזפים בשמש. ריצה בין מרכז מזון לרפת, הפרות והעגלים מקבלים אותנו בחיוכים ובריחות שרוב החברים לא רגילים לספוג בריצות בוקר, זה לא תל אביב, זה קיבוץ, כיף גדול. לאורך שבילי הקיבוץ, הנוף משתנה, סוכות, סוכות נבנו ליד הבתים, אווירה של חג עוטף אותנו. סיום ריצה קצרה בבריכה, , רעיון מבורר על ידי כולם, תענוג גדול. האירוע המרכזי של הבוקר, ישיבה בסוכה שלי, פריסה של מלכים, שמחה גדולה לארח את האלופים